Obezite

Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, yağ miktarının sağlığı olumsuz yönde etkileyecek şekilde adipoz dokuda birikmesi şeklinde tanımlamaktadır. Günümüzde hızla yayılan sağın bir hastalık haline gelmiş olan obezitenin nedenleri arasında sağlıksız beslenme, genetik faktörler, olumsuz yaşam şartları, hareketsiz yaşamı göstermek mümkündür. Obezite tedavisi mutlaka bir uzman tarafından desteklenmesi gereken bir süreçtir. Fiziksel aktivitenin, beslenme programının, ne gibi bir yol izlenmesi gerektiğinin uzman eşliğinde karar verildikten sonra takip edilmesi önem arz etmektedir. Yapılan son çalışmalar ışığında yapılan bir tedavi ile bir hayatı yeni baştan düzenlemek mümkündür.